menu
cloud 03/06/20  30 °C
access_time Opening   8h30-21h

Sự kiện nổi bật

TATA SHOW – Siêu phẩm “giải trí” thực cảnh đa phương tiện đầu tiên tại Việt Nam bứt phá mọi giới hạn.

Đầu năm 2020, bản đồ giải trí của Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của thể loại thực cảnh đa phương tiện. Điều đáng nói, siêu…

Chi tiết