Vinpearl Land Nha Trang

Trang thông tin điện tử của Vinpearlland

GIỜ MỞ CỬA & GIÁ VÉ


Giờ mở cửa: 08h30 – 21h00 hàng ngày

Loại thẻ

 KH* >= 1,4m

KH từ 1m – dưới 1,4m

KH < 1m

Quyền lợi

Thẻ vào khu vui chơi**

800.000 VND

700.000 VND

Miễn phí

Sử dụng mọi trò chơi.

Cáp treo 02 lượt đi & về.

Thẻ vào khu vui chơi bằng phương tiện khác**

730.000 VND

650.000 VND

Miễn phí

Sử dụng mọi trò chơi.

Cáp treo 01 lượt về.

Lưu ý:

*KH: Khách Hàng

**Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần trong vòng 90 ngày từ ngày xuất thẻ.

Scroll To Top