Vinpearl Land Nha Trang

Trang thông tin điện tử của Vinpearlland

GIỜ MỞ CỬA & GIÁ VÉ


Mùa cao điểm (Tháng 6, 7, 8): 8h00 – 22h00 hàng ngày

Mùa thấp điểm: 8h30 – 21h00 (Chủ nhật đến Thứ 5) & 8h30 – 22h00 (Thứ 6 & Thứ 7)

Loại thẻ

 KH* >= 1,4m

KH từ 1m – dưới 1,4m

KH < 1m

Quyền lợi

Thẻ vào khu vui chơi**

650.000 VND

550.000 VND

Miễn phí

Sử dụng mọi trò chơi.

Cáp treo 02 lượt đi & về.

Thẻ vào khu vui chơi bằng phương tiện khác**

 

580.000 VND

 500.000 VND

Miễn phí

Sử dụng mọi trò chơi.

Cáp treo 01 lượt về.

Thẻ dành cho người dân tỉnh Khánh Hòa***

Không áp dụng mùa cao điểm (từ 26/5 đến 15/8) và các dịp lễ, Tết

Áp dụng tới ngày 31/12/2016

455.000 VND 455.000 VND Miễn phí

Sử dụng mọi trò chơi.

Cáp treo 02 lượt đi & về.

Lưu ý:

*KH: Khách Hàng

**Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần trong vòng 90 ngày từ ngày xuất thẻ.

***Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần trong ngày mua thẻ.

***Quý khách là người dân tỉnh Khánh Hòa vui lòng xuất trình CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ sinh viên/ Thẻ hưu trí để hưởng ưu đãi.

Scroll To Top